Spread the love

Jak się ma nauka do Duchowości i Rzeczywistości?

Nauka vs Duchowość vs Rzeczywistość

Czyż nie jest tak, że naukowe dogmaty odwróciły uwagę od postrzegania potencjalnie wiarygodnych interpretacji naszej rzeczywistości?  Co się stało, iż nie zauważamy potencjalnie wiarygodnych perspektyw na to, że nasza galaktyka może być zamieszkiwana przez inne istoty. Takich galaktyk może być mnóstwo, wręcz nie do obliczania dzięki matematyce która dzisiaj znamy. Co wiemy o naszej cywilizacji i jak pojmujemy duchowość i rzeczywistość?

Jako ludzkość daliśmy się wpędzić w pułapkę, gdzie jesteśmy uzależnieni od ekspertów współczesnych nauk. Oślepieni przez rozwój naukowy i technologiczny nie zauważamy większego obrazu jaki rozpościera się wokół tematu, który nauka musi jeszcze zrozumieć.

Prawdopodobnie jest też tak, że nauka zna szczegóły, ale ludzie stojący za danym tematem nie chcą, abyśmy poznali prawdę. Domyślam się że, gdybyśmy poznali takową prawdę, historia ludzkości musiałaby zostać ponownie spisana i przedstawiona naszej cywilizacji.

W kulturze zachodniej jest tak, że wszystko czego nie da się sprowadzić do matematycznych obliczeń, wrzucić pod mikroskop i przeanalizować naukowo według dotychczasowej zdobytej wiedzy, zostaje odrzucone. Częstokroć koła naukowe wyśmiewają wręcz, alternatywne podejście do danego tematu, a przedstawiający zostają wyśmiewani i tracą cały dobytek. Często zdarza się tak, że wali im się całe życie zawodowe i prywatne.

Zbyt często akceptujemy założenia lub ocenę naukowych ekspertów jako fakt, nawet jeśli są one nie pełne, lub wręcz  negują nasze osobiste doświadczenia i zrozumienia.

Najgorsze uzależnienie ludzkości

Najgorsze uzależnienie wśród  dzisiejszej społeczności to uzależnienie od opinii innych ludzi. Często pozwalamy sobie na uzależnienie od hipotez środowisk naukowych, nawet kiedy te same często negują swoje poprzednie założenia na rzecz nowych  odkryć. W świecie naukowych często fakty ulegają zmianom, a opinia publiczna akceptuje je, jako absolutna prawdę.

Na piedestale umiejscowiliśmy nasza naukę, a przez to pozbawiliśmy się sami naszych zdolności oszacowywania warunków rzeczywistości i wnikliwego sprawdzania hipotez naukowych. Tak długo jak na to wszystko pozwalamy, pozostaniemy ślepi na inne możliwości i interpretacje rzeczywistości, które mogą mieć równorzędną, jeśli nie wyższą wartość od założeń naukowej większości. Nauka jest bardzo ważna w naszej kulturze, ale jeśli pozwolimy na to, by stała się władcą, dyktatorem  i siłą zarządczą indywidualnego umysłu, mądrość napływająca do naszej Duszy z źródła, zostanie przygaszona.

Pod wpływem tejże nauki, nauczyliśmy się postrzegać poprzednie rasy starożytnych ludzi, jako prymitywne w stosunku do naszej cywilizacji. Uważamy, że brakowało im wyrafinowanej technologii mechanicznej, co jest nie lada absurdem. Wystarczy spojrzeć na starożytne budowle i artefakty.

Gdzie ta technologia?

Dzisiejsza technologia nie pozwala na budowanie tak precyzyjnych budowli, a technologia przedstawiona na rysunkach w piramidach, nie jest nam znana jako opinii publicznej. Zakładam, iż technologia antygrawitacji  jest w rękach wojska czy tez Głębokiego Państwa, jak i inne wynalazki technologiczne. Zostały one przed ludzkością ukryte, chociażby z tego względu, że to na czym dziś zarabiają największe korporacje, z dnia na dzień straciłoby własną wartość.

Uważam iż większa technologia oraz otwarcie społeczne na ogólny rozwój, pozwoliło starożytnym na poszerzenie percepcji , co umożliwiło kontakt z mieszkańcami innych Światów. Ich wiedza była bardziej rozwinięta pod względem technologii umysłu. Doskonale zdawali sobie sprawę z tego, jaką moc twórczą posiadają jako cywilizacja.

Gdybyśmy mieli więcej szacunku do starożytnych ludów, moglibyśmy odkryć logikę kryjącą się poza ich duchowymi wierzeniami i praktykami. Zdalibyśmy sobie wtedy sprawę, że owe praktyki mają swoista zaawansowaną naukową wartość w swoim rdzeniu.

Dziś kiedy ktoś uważa, iż ma niezwykłe doświadczenia duchowe społeczność wyciąga pochopne wnioski, że Ci właśnie ludzie mają zaburzenia umysłowe. Osobiście myślę bo sam tego doświadczam, iż owe doświadczenia  są wynikiem rozwoju percepcji.

Kiedy nasz zbiorowa świadomość awansuje do bardziej rozwiniętego stanu świadomości, niezwykłe doświadczenia takie jak kontakty z mieszkańcami innych światów staną się zupełnie normalne.

Programy związane z Gośćmi z innych światów a ludzkość

W przeszłości kiedy mniej rozwinięte cywilizacje zetknęły się z bardziej zaawansowanymi przybyszami , często postrzegały je jako Bogów. Ich wiedza i zaawansowana technologia  była wtedy postrzegana przez ludzkość jako ręcz magiczne zdolności.

Uważam iż religie i inne dogmaty, które zostały sprawnie wytworzone na całym świecie, zostały złożone na podstawie dramatycznych odwiedzin innych ras. Rasy te za pewnie przybywały z  międzygwiezdnych, międzyczasowych i  między wymiarowych   przestrzeni.

Takie odwiedzające kultury mogły z łatwością postawić solidne fundamenty dla starożytnych wierzeń duchowych, które były zmienianie i dopasowywane przez władców tego świata na przestrzeni tysiącleci.

Wszelkie teologiczne nieścisłości, wciąż obecne wśród  współczesnych religii, mają swe korzenie  w czasach starożytnych i wywodzą się z rozbieżności  pomiędzy rasami starożytnych gości.

Poprzez przedziały czasu oryginalne nauki propagowane były wewnątrz naszej kultury i wykształciły się , aż do dnia dzisiejszego. Uważam, że starożytne kultury i kierunek ludzkiej ewolucji uległ bezpośrednim  wspływom obecności Gości, oraz że dziś również podlegamy takim wpływom dyskretnego, podziemnego zaangażowania Obcych. Takie zaangażowanie ma bezpośredni wpływ na rozwój i bieg naszej przyszłej cywilizacji.

Jeśli goście współdziałali z głębokim państwem i wpłynęli na bieg naszej cywilizacji, wydaje im się iż nabyli prawo do rozwoju ludzkiej linii na Ziemi.

Na pytanie czy tak jest i czy musi być, odpowiedzcie sobie sami. Dziś widzimy już zakłamanie świata dualnego w jakim przyszło nam żyć, a zmiany są nieuniknione. Naszym zadaniem jest poszerzać świadomość innym ludziom,  abyśmy mogli razem wyzwolić się z tego kłamstwa. Tylko doskonale rozumiejąc kim jesteśmy, potrafimy wziąć odpowiedzialność za nasze życie i kreować je według praw wszechświata.

Tego osobiście wam życzę kochani…

Pamiętaj……jesteś Kreatorem 😀

Jak chcecie zrozumieć jak wygląda kreacja w fizyce kwantowej, zapraszam was tutaj do artykułu.

Comments

comments